A saját hallgatói nem olyan fontosak a városnak.

 

Mi, a Nagyváradi Magyar Diákszövetség, elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a városban lakó IT szakokat hallgató egyetemisták negatívan vannak diszkriminálva.

Nagyvárad polgármesteri hivatala nem jogosítja fel saját városa egyetemistáit a következő kedvezményekre:

  • Bentlakással járó költségek támogatása
  • Étkezési költségek támogatása

A program keretén belül kizárólag Nagyvárad és a város metropolitán zónáján kívül eső, ám a nagyváradi egyetemek egyikén (Nagyváradi Egyetem, Partiumi Keresztény Egyetem, Emmanuel Egyetem) valamilyen IT-hoz kapcsolódó szakot hallgató egyetemistákat támogatják. A kedvezményezettek két kritériumnak kell megfeleljenek: minden vizsgaidőszakban a megszerezhető kreditek 70%-át teljesíteniük kell, valamint egy Nagyváradon, vagy a városhoz tartozó metropolitán övezetben működő vállalatnál kell végezze a kötelező szakmai gyakorlatát. A nagyváradi adófizetők pénzéből semmit nem látnak a Nagyváradon lakó egyetemisták az önkormányzat új programjában.

“A vidéki fiatalok díjmentes oktatásban vesznek részt, a tanügyminisztérium által garantált helyeken. Teljesen mindegy milyen jegyekkel, médiával rendelkeznek, és most kizárólag ők lakhatási és étkezési támogatást is kapnak. A többiek, akik Nagyváradon élnek, mert ideköltöztek, vagy itt születtek nem részesülnek semmilyen támogatásban az önkormányzat által”. – hangsúlyozta Kőrösi Kristóf az NMD elnöke.

Jogosultak a támogatásra

A Nagyváradi Egyetem (Universitatea din Oradea) vagy közismertebb nevén az “állami” egyetemen tanulók közül az alábbi szakok hallgatói jogosultak: Számítógépek, Informatika, Információs tehnológia, Alkalmazott elektronika, Távközlési hálózatok és szoftverek, Automatizálás és alkalmazott informatika, Villamosmérnöki és számítógépek, Mechatronika és Robotika. (Calculatoare, Informatică, Tehnologia informaţiei, Electronică aplicată, Reţele şi software de telecomunicaţii, Automatică şi informatică aplicată, Inginerie Electrică şi Calculatoare, Mecatronică şi Robotică), körülbelül 90 hallgató érintett.

Partiumi Keresztény Egyetemen egyedül a menedzsment szak hallgatói jogosultak, mivel a szak tantárgyai között szerepel a Gazdasági informatika, valamint a Számítógépes alkalmazások a közgazdaságtanban. Az érintett hallgatók számára az egyetem még nem végezte el a becslést, ezúton szeretnénk felhívni a PKE figyelmét, értesítse hallgatóit és közölje a becslést az önkormányzat felé.

Az Emmanuel Egyetemen a menedzsment és a gazdasági informatika szakok hallgatói jogosultak. Az egyetem 30 hallgatóra becsli a jogosultak számát.

Illusztráció: Designed by Freepik